Om Frivillig hantering/Cooperative Care

Frivillig hantering, eller den engelska termen Cooperative Care, handlar om att träna djuret till att frivilligt samarbeta vid hantering för tex behandlingar och veterinärbesök. Det kallas även hanteringsträning eller medicinsk träning. Vi använder klickerträning för att få djuret att förstå att det lönar sig att samarbeta och för att få en positiv känsla kring hanteringen. Djuret ges möjlighet att säga JA till hantering och har också möjlighet att säga NEJ. Vi använder inte tvång, fasthållning eller hot. Klicket och belöningen kommer när djuret har gjort det vi vill. Vi vill att djuret är fullt medveten om vad som ska hända och kan meddela oss när det är redo och vad det klarar av. Vi ger djuret kontroll och förmåga att kommunicera med oss. Det här sättet att hantera djur kräver att man förbereder och tränar djuret, men när träningen är gjord så får du och ditt djur en betydligt enklare och trevligare vardag.

Hanteringsträning går jättebra att börja med redan med föl, föl älskar att bli kliade och lär sig oerhört fort vad som lönar sig att göra för att få bli kliad. Här är det jag och Brisa som har en mysig stund tillsammans 2009.